Saltar apartados

ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL


La reforma dels ensenyaments universitaris impulsada per la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost va suposar, entre altres mesures, la creació de les denominades Àrees de Coneixement, definides com aquells camps del saber caracteritzats per l'homogeneïtat del seu objecte de coneixement, una comuna tradició històrica i l'existència de comunitats d'investigadors nacionals i internacionals. La Geografia no es va allunyar d'aquest procés i va conèixer la consolidació de les àrees de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional, Geografia Física i Geografia Humana.

En la Universitat d'Alacant, l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional està integrada per 20 professors, que imparteixen docència en diverses  titulacions implantades en el campus alacantí (Geografia i Ordenació del Territori, Turisme, Humanitats, Ciències del Mar, Enginyeria Geològica i diferents màsters i doctorats)

Les seues línies d'investigació contemplen l'anàlisi de les relacions entre el medi, l'home i les diferents maneres que presenten aquests vincles sobre la superfície terrestre, a diverses escales de treball en els seus aspectes teòrics i pràctics. L'evolució dels grans paisatges naturals de la Terra i l'acció de l'home en la modificació d'aquests espais a través del temps; els usos i gestió de recursos d'aigua els efectes d'episodis naturals de rang extraordinari en territoris de risc; el significat, actual i passat, dels paisatges agraris; les noves formes d'agricultura i les noves activitats econòmiques desenvolupades en els espais agraris; el paper de les infraestructures de transports en el desenvolupament regional; la importància del turisme com activitat que configura territoris especialitzats que contribueixen de manera decisiva en les economies regionals; la situació actual dels grans conjunts regionals del món: la consolidació d'àrees de poder i d'espais perifèrics. La relació entre països desenvolupats i menys desenvolupats. Són alguns dels aspectes abordats en les tasques docents i d'investigació de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional.

agr2.jpg

Així mateix, les transformacions experimentades en les últimes dècades pels territoris a Europa i Espanya, així com la revaloració dels estudis que centren la seua atenció en les relacions societat-medi són també objecte d'estudi prioritari en les investigacions que porten a terme els professors de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional.

Per la seua banda, el llenguatge fonamental del geògraf, la cartografia, té un protagonisme destacat en la docència i investigació dels professors de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional. Els moderns sistemes de representació cartogràfica, el maneig de Sistemes d'Informació  Geogràfica, el tractament d'informació digital procedent de satèl·lits, al costat de la consulta de la cartografia tradicional (mapes històrics, fotografies aèries, mapes temàtics, cartografia oficial) són aspectes essencials en la labor geogràfica diària i per a la formació de futurs geògrafs. 

No s'entén, finalment, l'Anàlisi Geogràfica Regional sense el vessant pràctic que permet aplicar els coneixements assenyalats en el quefer diari d'una societat. Açò justifica la seua existència com disciplina del coneixement útil. Els grups socials reclamen, cada vegada amb major insistència, respostes racionals als desajustaments provocats per la implantació d'usos i activitats poc acords amb les característiques del medi on tenen lloc. El geògraf regional, és persona d'acció vinculada a la societat del seu temps que no pot mantindre's allunyat a les demandes d'aquesta.

Les línies d'investigació assenyalades gaudeixen de ple reconeixement institucional i ha afavorit la consolidació de grups competitius en els diferents camps de treball referits. Així ho demostra la participació dels seus membres en projectes d'investigació dins les convocatòries anuals d'Investigació i Desenvolupament que engeguen diferents administracions públiques. Igualment alguns dels seus membres col·laboren com experts científics per a l'avaluació de programes desenvolupats per organismes nacionals i internacionals (UNESCO, ONU, OMM, OMT, Consell d'Europa).

Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3428

Fax: (+34) 96 590 3428

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464