Saltar apartados

PRESENTACIÓ

 

GEOGRAFIA: CIÈNCIA DEL TERRITORI, CIÈNCIA DEL MEDI I DE L'HOME... DISCIPLINA D'ACCIÓ

La Geografia és, pot ser, la modalitat de coneixement humà més interessant, atractiva i inquietant en l'univers de les ciències. L'aprenentatge de sabers geogràfics preocupa a l'home des dels orígens de la Humanitat el sentit de la localització forma part del corpus de valors essencials de l'existència humana. L'elaboració de croquis i mapes que expressen la forma de la Terra i la posició de l'home sobre ella, ha captivat el pensament de les diverses civilitzacions desenvolupades sobre la superfície terrestre en tot moment. A pesar d'açò no serà fins al segle XIX quan la Geografia es consolide com a disciplina científica de rang universitari preocupada per l'estudi de les relacions entre el medi i l'home, per la interpretació de les formes de relleu, de les condicions climàtiques, de les formacions de vegetació i sòls, pels recursos i els usos de l'aigua, pels paisatges creats per l'home en la seua implantació sobre la Terra. En unes ocasions valorant el paper de la naturalesa com a recurs per a les societats humanes; en unes altres, destacant el risc vinculat a l'ocupació imprudent del territori. Sempre oferint pautes per a una ordenació racional d'usos i activitats sobre la superfície terrestre, sobre el territori. La Geografia és, al temps, una disciplina de tradició i una ciència jove.

L'espai geogràfic organitzat per l'home és canviant; es transformen els paisatges, es modifiquen les fronteres i açò suposa un continu incentiu per al geògraf que intenta donar sentit a aquestes alteracions. 

Açò és la Geografia: medi natural, home, paisatges de cultura, propostes d'ordenació territorial. En altres paraules: una manera de conèixer la realitat territorial que dibuixen les societats sobre la superfície terrestre, en tot moment. 

1b.jpgLa Geografia és, també, ciència d'acció plasmada en la formació de noves voluntats en la docència de coneixements geogràfics i en la preparació de professionals que han de donar resposta a les demandes de la societat del seu temps. Ordenació territorial i planificació d'usos del sòl; anàlisi d'impactes ambientals; estudis de capacitat de càrrega del medi físic; gestió d'espais naturals; planificació i gestió d'usos de l'aigua; recursos i riscos naturals; planificació d'emergències proposades d'organització d'espais rurals; estudis de contaminació i gestió de residus; anàlisis d'espais industrials i turístics; necessitats i viabilitat d'infraestructures actuacions en l'àmbit local (desenvolupament local)... són algunes de les eixides professionals que té en l'actualitat la Geografia Regional i Física i que compten, des de 1999 , amb el suport de l'existència d'un Col·legi Professional de Geògrafs. 

La cartografia, expressió gràfica de la labor geogràfica, té un protagonisme destacat en la docència i investigació del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física. El coneixement de la cartografia tradicional (mapes històrics, fotografies aèries, mapes temàtics, cartografia oficial) i els moderns sistemes de representació cartogràfica basats en el maneig de Sistemes d'Informació Geogràfica i el tractament d'informació digital procedent de satèl·lits són essencials per a la formació del geògraf. 

El Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant, està format per 33 membres (docents, col·laboradors honorífics i personal d'administració i serveis) i integrat per les àrees de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional i de Geografia Física. Des de la seua creació en 1984  ha tingut, com principi essencial d'actuació la vocació de formació dels nous llicenciats en els principis bàsics, teòrics i pràctics, de la ciència geogràfica; sense oblidar, en cap moment, la necessària actualització de coneixements d'una disciplina viva, en constant renovació i canvi. 

Els professors del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física comparteixen docència en diverses titulacions implantades en el campus alacantí: Geografia i Ordenació del Territori, Turisme, Humanitats, Ciències del Mar, Enginyeria Geològica; així com en estudis oficials de postgrau (màsters i doctorats) i seminaris.

I juntament amb açò una labor investigadora, avalada per la concessió de projectes d'investigació R+D, que aborda qüestions relatives a geomorfologia, climatologia, biogeografia, usos i gestió de l'aigua  riscos naturals, infraestructures, espais i activitat turístics, cartografia, espais rurals, evolució dels paisatges, entre altres.

Diversos professors del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant participen com a experts en comissions i grups de treball afavorits per organismes nacionals (ministeris, conselleries, ajuntaments) i internacionals (ONU, UNESCO, OMM, OMT). 

En 1927, el geògraf alemany Alfred Hettner assenyalava que la necessitat de considerar de forma igualitària en la Geografia a la Naturalesa i a l'Home només és posada en dubte per profans que mai han aprofundit en els problemes geogràfics o que únicament han cultivat una part de la geografia; per contra, pels mateixos geògrafs, és reconeguda en general aquesta necessitat. I aquesta frase resumeix bé la funció, el mètode i la necessitat de la Geografia en el món actual. Una disciplina de llarga tradició, d'essència humanista, que intenta explicar l'on, el perquè i el com de la meravellosa experiència que suposa la implantació de l'home, les seues maneres i costums, la seua cultura, sobre la Terra. 

3.jpg

El conjunt de personal docent i d'administració i serveis adscrits a aquest departament assumeix i defensa una clara vocació de servei a la societat, de transmissió de coneixements actualitzats, de preocupació contínua per la formació de l'alumne dins d'un treball assidu i impregnat de la màxima objectivitat i honradesa.

Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3428

Fax: (+34) 96 590 3428

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464